Ring til os på: 70 26 26 20

OPTIK EFTER DINE VILKÅR

Persondatapolitik

Her kan du læse, hvordan jeg håndtere personoplysninger.

 

Dataansvarlig

BrilleBilen er dataansvarlig, og jeg sørger for at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Vi behandler følgende persondata

Når du handler hos os behandles følgende personoplysninger:

 

§  Vi registrerer følgende almindelige personoplysninger, når du handler hos os:

§  Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, betalingsoplysninger, købshistorik, evt. fødselsdag og år. Og evt. pårørendes kontaktoplysninger.

§  Vi registrerer følgende følsomme oplysninger, når du har fået foretaget en synsundersøgelse og/eller køb briller:

§  Helbredsoplysninger og CPR-nr.

§  Formål med behandling og retsgrundlag

§  Behandlingen af almindelige personoplysninger indsamles for at vi kan levere de produkter, du køber hos os, samt for at vi kan opfylde garantiforpligtelser.

§  Behandlingen af følsomme personoplysninger er nødvendigt ifølge Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed kapitel 6 – Patientjournaler

§  Lov om medicinsk udstyr

§  Vi videregiver ikke oplysninger til 3. mand undtagen ved bestilling af brilleglas og da kun med navn og brillestyrke.

§  Almindelige personoplysninger slettes 5 år efter handlen er gennemført, medmindre vi er ved lov er pålagt at skulle gemme dem længere.

§  Følsomme personoplysninger gemmes i mindst 5 år efter synsprøven eller en bestilling af briller er foretaget, af hensyn til journalhistorik. Journaloptegnelser skal gemmes i mindst 5 år jf. bekendtgørelse om Autoriserede sundhedspersoners patientjournaler

 

 Dine rettigheder

§  Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har om dig.

§  Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.

§  Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme. Journaloptegnelser skal gemmes i 5 år

Sikkerhed

Jeg beskytter dine personoplysninger og behandler dem med agtpågivenhed. Jeg har vedtaget interne sikkerhedsregler, således at uvedkommende ikke får adgang og kendskab til dine data. 

Klageinstans

Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk

persondataforordningen 2018

 

BrilleBilen

V/Lisbet Geertsen
Bygvænget 43, 2. th.
2750 Ballerup

Tlf.: 70 26 26 20 / 27 14 13 64
E-mail: brillebilen@hjemmeoptikeren.dk

CVR: 15793805Synsprøve

Tryk her for at se mere


Læs mere

Brillesalg

Tryk her for at læse mere om os


Læs mere

Reparationer

Tryk her for at læse mere


Læs mere